Jubileuszowe czy jóbileószowe?

Jak to poprawnie zapisać?

jubileuszowe
Poprawna pisownia
jóbileószowe
Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to jubileuszowe.

Inne przykłady błędnej pisowni: jubileószowe, jóbileuszowe.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Redagował wydawnictwa jubileuszowe i przygotowywał wystawy okolicznościowe.
  • W pewnej mierze płytę tę można traktować jako swoiste jubileuszowe wydawnictwo.
  • Od tamtej pory lata jubileuszowe i odpusty z nimi związane obchodzone są w Kościele regularnie.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.