Przytrzymując czy przytrzymujonc?

Jak to poprawnie zapisać?

przytrzymując
Poprawna pisownia
przytrzymujonc
Niepoprawna pisownia

Wyraz przytrzymując zapisujemy przez literę ą.

Inne przykłady błędnej pisowni: przytżymując, przytżymujonc, przytżymójonc, przytrzymójonc, przytrzymójąc, przytżymójąc, pżytrzymójonc, pżytrzymójąc, pżytrzymujonc, pżytrzymując.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Następnie obejmuje je swoimi udami i wprowadza członek do pochwy, przytrzymując jej nogi rękoma.
  • Samiec, napotkawszy partnerkę, nakłania ją do rozrodu, nieraz przytrzymując ją pyskiem.
  • Podczas samej kopulacji samica leży, a samiec kuca nad nią, przytrzymując partnerkę zębami za kark.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.