Funduszem czy fóndószem?

Jak to poprawnie zapisać?

funduszem
Poprawna pisownia
fóndószem
Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to funduszem.

Inne przykłady błędnej pisowni: fundószem, fónduszem.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Jako minister zdrowia doprowadził do zastąpienia kas chorych Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Dysponował osobnym funduszem wyznaczonym w tym celu.
  • Współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.