Funduszów czy fónduszów?

Jak to poprawnie zapisać?

funduszów
Poprawna pisownia
fónduszów
Niepoprawna pisownia

Wyraz funduszów zapisujemy przez literę u.

Inne przykłady błędnej pisowni: fónduszuw, fóndószów, fundószuw, fóndószuw, funduszuw, fundószów.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Po stworzeniu Narodowej Służby Zdrowia, laboratorium zostało zamknięte z powodu braku funduszów.
  • Brak było funduszów na utrzymanie nawet tak skromnej armii.
  • Jednak spory wyznaniowe i brak funduszów miasta przyczyniły się do jego upadku.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.