Odbudowano czy od budowano?

Jak to poprawnie zapisać?

odbudowano
Poprawna pisownia
od budowano
Niepoprawna pisownia

Wyraz odbudowano zapisujemy łącznie.

Inne przykłady błędnej pisowni: odbódowano, od bódowano.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Zamek odbudowano, jednak stracił później swoje znaczenie.
  • Odbudowano ją, lecz już tylko do połowy wysokości.
  • Zniszczenia z czasem odbudowano i dziś nie ma po nich śladu.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.