Pogróżek czy pogrórzek?

Jak to poprawnie zapisać?

pogróżek
Poprawna pisownia
pogrórzek
Niepoprawna pisownia

Wyraz pogróżek zapisujemy przez literę ż.

Inne przykłady błędnej pisowni: pogrurzek, pogrużek.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Otrzymywał z tego powodu wiele pogróżek, przyczyny jego śmierci nie zostały do końca wyjaśnione.
  • Sprawę tych pogróżek omówił w udzielonym później wywiadzie.
  • Drwi sobie z jego pogróżek, nic jej nie uczyni, odlatuje bowiem na zaprzężonym w smoki rydwanie.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.