Poprzedniej czy poprzetniej?

Jak to poprawnie zapisać?

poprzedniej
Poprawna pisownia
poprzetniej
Niepoprawna pisownia

Wyraz poprzedniej zapisujemy przez literę d.

Inne przykłady błędnej pisowni: popżedniej, popżetniej.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Kształt pojazdu nawiązuje do poprzedniej generacji modelu.
  • Miejsce, które widać na fotografii na poprzedniej stronie znajduje się w samym centrum Lublina.
  • Nowy hymn zachował refren poprzedniej pieśni.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.