Upoważniony czy upowarzniony?

Jak to poprawnie zapisać?

upoważniony
Poprawna pisownia
upowarzniony
Niepoprawna pisownia

Wyraz upoważniony zapisujemy przez literę ż.

Inne przykłady błędnej pisowni: ópoważniony, ópowarzniony.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Zebrania komitetu zwołuje jego przewodniczący lub upoważniony do tego jego zastępca.
  • Każdy nowy Sejm wybierał bezpośrednio prezydenta, który został upoważniony do mianowania premiera.
  • W tym czasie żaden inny bank nie był upoważniony do przejęcia jego kompetencji.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.