Współautorem czy współaótorem?

Jak to poprawnie zapisać?

współautorem
Poprawna pisownia
współaótorem
Niepoprawna pisownia

Wyraz współautorem zapisujemy przez literę u.

Inne przykłady błędnej pisowni: wspułaótorem, wspułautorem.

Przykłady poprawnej pisowni:

  • Jest współautorem blisko dziesięciu książek o tematyce transformacji fizycznej.
  • Był współautorem fasady saskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
  • Jest współautorem licznych artykułów w prasie górskiej.

Sprawdzanie pisowni i pomoc w ortografii

Wątpliwości językowe i wyjaśnianie pisowni trudnych wyrazów. Nie wiesz jak się pisze dane słowo? Znajdziesz tutaj informacje o zasadach pisowni, ortografii i regułach obowiązujących przy danym wyrazie, lub wyrażeniu.

Widzisz błąd? Napisz nam o tym — naprawimy go!

W każdej chwili możesz do nas napisać. E-mail i wszystkie inne niezbędne informacje znajdziesz tutaj.